Isoja asioita Järvenpäässä: HSL ja Perhelä

by

Eilen pidettiin varsin merkittävä kaupunginhallituksen kokous.

Asialista on tässä lopussa liitteenä, josta nostan esiin kaksi kohtaa, ensin HSL ja sitten Perhelä.1.) Ensimmäisenä käsiteltiin HSL-liittymisen vieminen valtuustoon siten, että Järvenpää liittyy vuoden 2022 alusta, ja ehtona junavuorojen merkittävä parannus.

HSL on päätös, jota olen pohtinut perinpohjaisesti monta unetonta yötä ja monelta suunnalta eri kokouksissa.
HSLn puolesta puhuu mm. sen vaikutus yhtenäisen lipputuotteen mahdollisuuteen ja oletettavasti parantuvien yhteyksien kehittymiseen. Investointeihin ja maanmyynteihinkin se saattaa vaikuttaa epäsuorasti, joskin niihin vaikuttavat tarkemmin ottaen junavuorot ja liikenneyhteydet yleensä, sekä moni muukin kokonaisuuden osa.

Käy valtuustossa miten tahansa, on liikenne asia jota Järvenpäässä pitää kehittää. Ei välttämättä niin, että vuorovälejä tihennetään käyttöasteen nousematta, vaan niin että liikenteen käyttö on mielekästä mm. aikataulujen harmonisoinnin ansiosta. HSL toki tekisi tämän.

Lopetin asian pohtimisen eri väestöryhmien osalta jo kuukausia sitten, koska tulkitsee asiaa mistä näkökulmasta hyvänsä, on aina häviäjiä ja voittajia. Kyse on siis kokonaisedusta, jonka pohdinnassa ei pääse puusta pitkälle jos pohtii asiaa vuoroin autoilijan, vuoroin junalla työmatkansa taittavan perspektiivistä, saati eri lippuyhdistelmiä käyttävän kannalta jossa jälleen osa voittaa ja osa häviää. Useimmille väestöryhmille voidaan kuitenkin yleistää, että järvenpääläisten verotaakka kasvaisi noin miljoonalla eurolla (tästä noin 0.3M€ olisi tullut kaupungille, loput valtiolle).

Raideliikenteen vuorovälin tiheneminen ruuhkassa aikaisintaan vuonna -25 olisi HSL liittymisen suurin oletettu ja todennäköinen hyöty. Siihen vaikuttaa toimijoiden suunnitelmien lisäksi lisäraidehankkeiden eteneminen, väyläviraston päätökset kapasiteetin jaosta, ja markkinaehtoisen mallin mahdollisuus, jossa vuoroja tulee voida ajaa myös markkinaehtoisesti.

Raskaimpana vaakaa painaa kaupungin ja talous, joka on huolestuttava. Ellei talouden suuntaa oikene, se voi tarkoittaa montaa vetovoimatekijöihin ja arkeen negatiivisesti vaikuttavaa valintaa, kuten veroprosenttien korottamista tai palveluleikkauksia. Vaikka lähtökohtaisesti luotan virkamiehiimme kuin kallioon, on taloudessa myös ulkoisia muutoksia ja muuttujia, joiden ennakointi on hyvin vaikeaa ellei jopa mahdotonta. Tästä hyvänä esimerkkinä on kuntatalouden ennätysmäinen ahdinko, jossa kuntien yhteenlaskettu alijäämä on miljardiluokkaa, ja alijäämää on tehnyt noin 2/3 kunnista - sitä ei varmasti suunniteltu.

Kaupungin talous ja sen myötä edellytykset toimia määrittävät hyvin pitkälle sen, kuinka vetovoimaisia olemme ja kuinka kallista tai halpaa täällä on asua ja olla täysin väestöryhmään katsomatta.

Päätös oli poliittisen urani haastavin, koska sekä puolesta että vastaan on vahvoja argumentteja. Päätökseni perustan varovaiseen taloudenpitoon.

Äänestin hallituksessa HSLn liittymistä vastaan, koska tahdon nähdä kaupungin talouskehityksen muutoksen ennen suurta monivuotista menolisäystä. Minulla ei ole perustavanlaatuisesti mitään HSL palveluita vastaan. Voin hyvin elää ja tarvittaessa myöntää virheeni sen kanssa, että olenkin täysin väärässä HSL päätöksessä, mutta en sen kanssa, että talousahdinko syvenee tilanteessa, jossa talouskehitystä ei saataisikaan oikaistua.

Päätös liittymisen puolesta on nyt hallituksessa tehty, joten sen osalta pulinat pois. Jos, ja todennäköisesti kun valtuusto 21.10. kokouksessaan tekee myös myönteisen liittymispäätöksen, alkaa liittymisen valmistelu aikataulu- ja reittisuunnitelmineen, joiden tulee palvella asukkaita ja elinkeinoelämää mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.

Valtuusto päättää asiasta lopullisesti 21.10.2019 kokouksessaan.

2.) Toinen merkittävä kokouspykälä oli kaupungin vuokrasopimus Perhelään.

Tämä tarkoittaa ainakin suurella todennäköisyydellä Perhelä -hankkeen etenemistä YITn suunnitelman mukaisesti. Perhelä on iso ja massiivinen projekti, jolla on vaikutus koko keskustan alueelle.

Perhelä -hankkeessa rakennetaan hybridikortteli, jossa on yhdistettynä liike-, toimisto- ja asuintiloja. Keskustan parhaalle paikalle ei pidä missään tapauksessa rakentaa ainoastaan yksiöitä, vaan työpaikkoja ja palveluita kuten keskustaan kuuluu.

Kaupungin asettuminen vuokralle on strategisesti ja taloudellisesti melko järkevä siirto.

Nykyisellään kaupungin henkilöstö on jakautunut useaan eri toimipisteeseen, ja jopa kaupungin omat työntekijät joutuvat käyttämään aikaansa pendelöidessä ympäri kaupunkia. Yhteinen iso tila mahdollistaa myös tehokkaan työtilojen vuorokäytön, jossa työn muutoksen kuten etätöiden myötä toimitilaa tarvitaan vähemmän. Tulevaisuudessa yksi ja sama pöytä voi aamulla palvella yhtä, ja illalla toista. Tehokasta työaikaa siis saadaan enemmän.

Etu yhdessä tilassa on myös sen mahdollistama nykyisen toimitilakannan jalostaminen tai myyminen. Kaupungin tehtävähän ei lähtökohtaisesti ole omistaa seiniä ja kattoja, vaan tarjota henkilöstölleen heidän ansaitsemansa hyvät, terveet ja kustannuksiltaan ennakoitavat tilat, joissa kaupungin tehtävät voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Perhelä -hankkeen eteneminen on kenties syksyn paras uutinen politiikan ja kaupungin kehittymisen saralla!

Kokouksen pöytäkirja ja julkiset liitteet löytyvät kaikki Järvenpään kaupungin sivuilta.