Apotti - kiitos mutta ei kiitos

by

Päätimme kaupunginhallituksessa eilen Järvenpään kannaksi olla nyt liittymättä Apottiin äänin 8-2. Äänestin myös itse liittymistä vastaan.

Koska asia herättää paljon keskustelua ja on sekä Järvenpään että Keusoten kannalta merkittävä, katson velvollisuudekseni avata asiaa omasta näkökulmastani.Päätös on omistajaohjaus Järvenpään osalta, eli varsinaisen päätöksen, joka voi olla toisenlainen, tekee KeuSoten valtuusto.

Kahdesta huonosta vaihtoehdosta oli nyt valittava vähemmän huono.

1.) Keusotella on nyt ihan perustavanlaatuisia ongelmia.
Helmikuun 4. päivä pidetyn hallituksen kokouksen käyttösuunnitelmaliitteen sivulta 83. lainattua: "Viivästyskorkomenot puolitetaan vuonna 2020 vuoden 2019 tasosta". Herää kaksi kysymystä:
a.) kuinka pahasti perusasiat on sössitty, että tämäkin luku on hallituksen materiaalissa ja käyttösuunnitelman toimenpiteissä mainitsemisen arvoinen (vaikkakin sivulla 83.), ja
b.) millä tasolla on talousohjaus ja sen prosessien mallintaminen, koska kuvittelisin että laskut kannattaisi vaan maksaa ajallaan jolloin näiltä välttyisi.
Taannoisesta vuoden 2019 ylityksen esittelystä nousi luku 20M€ "Saamatta jääneet myyntituotot". Kysyin, eivätkö Keusoten maksajat eli kaupungit ole lähtökohtaisesti aika tunnollisia maksajia. Saatu vastaus oli, että nämä olivatkin - 650M€ budjettia pyörittävän organisaation - budjettiin vahingossa päätyneitä summia, koska ne olivat kuntien keskinäistä laskutusta, ja virhe oli tapahtunut kesä- ja sairaslomien takia. Sellainen 20M€ mittaluokan hupsista.

-> Keusotessa on nyt ihan perusasioissa sen tason ongelmia, että niitä ei kuitata Apotilla tai millään muullakaan taikatempulla, vaan sillä että keskitytään perusasioihin ja laitetaan hommat kuntoon.
-> Uusi järjestelmä ei tilannetta paranna, vaan se, että prosessit kuvataan ja palataan tekemisessä hyvien perusteiden luomiseen. Kun perusteet ovat hyvät, kannattaa niiden päälle tulevaisuudessa rakentaa - vaikka sitten Apotti.

2.) Vaihtoehtojen vertailu.
Monelta suunnalta on sanottu, että Apotti on ainoa vaihtoehto. Monelta suunnalta on toisaalta sanottu myös, että se ei ole sitä. Esimerkiksi Esko on käsittääkseni tällä hetkellä ESH käyttöön tarkoitettu, mutta toisaalta sen yhteydessä todetaan että kehitystyötä perussairaanhoitoon laajentumiseksikin tehdään. CGIn Omni360 alusta yhdistää myös useita palveluita. Näiden väitteiden - ainoa tai ei ainoa järjestelmä - tueksi ei ole esitetty mitään ajantasaista selvitystä, enkä siis voi ottaa kantaa siihen onko asia näin.

-> En ole kategorisesti Apottia vastaan tai minkään muun järjestelmän puolesta, mutta ennen kuin olen valmis siunaamaan 120 miljoonan investoinnin, haluan varmistuksen siitä, että valittava järjestelmä on hinta-laatu -suhteeltaan paras, ja että se perustellaan oikeasti. Aikalisä mahdollistaa tämän, jos haluja asian selvittämiseksi riittää.
-> Nykyjärjestelmien kulut juoksevat joka tapauksessa vaikka olisimmekin puoltaneet liittymistä, koska Apotin käyttöönotto ei tapahdu heti.

3.) Omistajanäkökulma ja oma Järvenpään talous.
Omistajaohjausta antaessamme me kyllä ajattelemme myös, ja jopa lähtökohtaisesti omistajan etua. Emme voi ajatella ainoastaan omistuskohteemme (Keusote) etua millä tahansa kustannuksilla. Omistajan syy omistaa, on saada itselleen etua ja käyttää omistuksiaan itselleen kannattavalla tavalla. Jos omistaja lisää omistuksensa kustannuksia ja siten hankaloittaa omistuskohteen talouttaa, se on ihan validi peruste tarkastella vaikutuksia myös Järvenpään talouteen.

Syksyllä meillä oli iso työ ja vaiva saada 2 miljoonan tehostuspaketti kasaan, joten pohdin ihan tosissani miten tämä 7 miljoonan lisäpaine lähivuosien taloudessa, jossa Apotti ei ole edes käytössä, saataisiin katettua ilman veronkorotusta – tuskin saadaan.

-> Mielestäni asia on aika yksinkertainen: Keusoten talouden onnistuminen on meidän taloutemme onnistumista, ja tässä maltti sekä perusasioihin keskittyminen on valttia.

-> Sotemenojen osuus kaupungin budjetista on sitä luokkaa, että me emme yksinkertaisesti saa säästettyä tarvittavia rahoja muualta, ellemme ala tekemään erittäin radikaaleja ratkaisuja kuten vaikka sulkemaan kouluja tai kiristämään verotusta ankarasti.

4.) Sote-uudistuksen tuomat riskit.
Emme tiedä soteuudistuksen tuomia muuttujia, kuten sitä miten takauksemme ja Keusoten käytössä oleva mahdollinen Apotti käyttäytyy siinä yhtälössä. Edellinen lainsäädäntöluonnos olisi mahdollistanut tilanteen, joskin epätodennäköisen sellaisen, jossa Apotti olisi velkoineen jäänyt käyttötarkoitusta vailla Keusotelle, ja toiminta siirtynyt Sotealueelle.Epävarmuuksia ja mittavia riskejä on, eikä näitä voi vähätellä vaikka ne epätodennäköisiltä näyttävätkin.

On sinänsä ok ja meidän velvollisuutemme pyytää riittäviä vakuuksia, mutta Keusoten ollessa meidän omistamamme ja käsittääkseni ilman merkittävää omaa pääomaansa (ellei sitten aleta myydä terveyskeskuksia), vakuus tulee käytännössä omistajilta, vaikka tähän muodollisesti pätevä vakuus Keusoten suunnalta saataisiinkin. Me maksamme joka tapauksessa.

-> Etenkin yhteisten varojen käytössä tulee riskeihin suhtautua erittäin vakavasti.

Järvenpää, kuten monet muutkin kunnat ovat suuressa talouspaineessa, eikä helpotusta ole näköpiirissä. Mikäli sotemenot jatkavat holtitonta kasvuaan - mikä on todennäköistä jos nyt kulutetaan voimat hyvän perustekemisen sijaan vuosien päähän uusiin hankkeisiin tuudittautumiseen - ovat vaikeudet tulevaisuudessa moninkertaisia.

-> Talouden turvaaminen vaatii hyvää perustekemistä ja uusien menojen välttämistä.Näiden seikkojen nojalla, en voinut kannattaa välitöntä liittymistä Apottiin. Se ei ole tässä tilanteessa Järvenpään eikä Keusoten etu. Yhteisillä rahoilla toimiessa tehtävämme poliitikkoina on käyttää niitä vastuullisesti, riskejä minimoiden, ja tehokkaasti. Riskit minimoidaan katsomalla sote, ja tehokkuus korjaamalla ensin perusasiat. Vastuullisuus täyttyy, kun huolehditaan että kaksi ensimmäistä pointtia täyttyvät, ja meillä on oikeasti varaa.

Apotti voi tulevaisuudessa olla hyvä asia, ja pidän Apotin tai sen kaltaisen järjestelmän tuloa jollain aikavälillä välttämättömänä. Huonoille perustuksille rakennettu iso IT-projekti on kuitenkin vain omiaan viemään fokusta pois perusasioiden kuntoon laittamisesta. Perusasioiden kautta syntyvät myös potilasturvallisuus ja toimivat käytänteet, eivät maagisen IT-ratkaisun kautta.

Willem van Schevikhoven
Kaupunginhallituksen jäsen (kok.), Järvenpää

ps. Mielipiteet ovat omiani.