Vaaliteemat, oikeasti oikealta #113 - Järvenpään kuntavaalit 2021
Oikeasti oikealta #113

Olen ehdolla jatkokaudelle Järvenpään kuntavaaleissa kesäkuussa 2021 Järvenpään Kokoomuksen ehdokkaana. Kuntavaalit pidetään 13.6.2021, ja ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021. Vaaliteemani ovat yksinkertaiset - ne ovat asiat joita olen edistänyt jo edellisellä kaudella ja aion edistää jatkossakin.

Vaaliteemat

 • Järkevä taloudenpito ja kulut kuriin. Menot pitää yksinkertaisesti sovittaa tuloihin, ja toimintaa tehostaa jatkuvasti. Omassa toiminnassaan kaupunki onkin onnistunut kääntämään suunnan, vaikka tekemistä riittää vielä. Poikkeuksen tekee soten palvelualue. Sosiaali- ja terveyskulut ovat tällä hetkellä KeuSoten kuntayhtymän hallinnassa, ja Järvenpää on kuntayhtymän osakas ja rahoittaja. Päättäjien on annettava KeuSoten hallitukseen ja valtuustoon valittaville Järvenpääläisille luottamushenkilöille riittävä selkänoja ja riittävästi tavoitteita, jotta SoTe-kuluissa päästään edes kohtuulliseen ennustettavuuteen ja maltilliseen kehitykseen, nykyisen jopa holtittoman rahankäytön ja pieleen menneen budjetoinnin sijaan.

 • Kestävä investointitaso. Järvenpään kaupunki investoi tällä hetkellä erittäin voimakkaasti ja lainamäärä kasvaa. Lainamäärä eli yhteinen velka ei voi kasvaa loputtomasti, vaan investoinneissa on harkittava myös vaihtoehtoja joilla lainamäärä ei kasva. Tein tästä syksyllä 2020 valtuustossa läpi menneen ponsialoitteen: investoinneista on esitettävä myös kaupungin lainanhoitokyvyn mukainen vaihtoehto.

 • Yritykset ja elinkeinot ovat hyvinvoivan kaupungin perusta. Paikallisten yritysten toimintaedellytyksistä tulee huolehtia päätöksiä tehtäessä. Käytännössä se voi olla liikenne- ja parkkipaikkasuunnittelua, kilpailutuksista ja hankinnoista päättämistä, yhteistyötä ja yhteisdialogia Järvenpään Yrittäjien kanssa, tai vaikkapa aktiivista työtä jossa yritysten toimitilatarpeista huolehditaan ja edellytyksiä menestyä juuri Järvenpäässä luodaan aktiivisesti ja yhdessä.

 • Ei autoilijoiden kuritukselle - työssäkäynnin kustannuksia ei saa nostaa. Työssäkäynnin kustannuksia ja kannustinloukkuja tulee purkaa, ja Järvenpään kaupungin kehittämisessä ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki tavat liikkua. Kannatan markkinaehtoista joukkoliikennettä, pyöräilyä ja välitän ympäristöstämme - fakta on kuitenkin se, että palveluiden pariin Järvenpäähän tullaan autolla. Jopa ympäryskunnista. Palvelut, työpaikat ja yritykset menestyvät ja kasvavat, kun asiakasvirtaa riittää. Riittävästä liityntäpysäköintikapasiteetista on huolehdittava. Myös asemien ja keskustan pyöräparkkien turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota, sillä se on tehokas tapa vähentää tarpeetonta autoilua porkkanalla kepin sijaan.

 • Huolletaan kiinteistöjä, ei pureta niitä. Kaupungilla on hallinnassaan valtava kiinteistöomaisuus, josta on pidettävä huolta. Rakennusten kunnossapidosta säästäminen siirtää kuluja vain tulevaisuuteen, jossa ne realisoituvat moninkertaisina, jos rakennuksia joudutaan purkamaan ennenaikaisesti. Laadukas peruskorjaus on aina myös selvittämisen arvoinen vaihtoehto. Kouluverkkoa ei pidä tiivistää purkamalla terveitä rakennuksia ennenaikaisesti, sillä vaikka käyttökulut ovat aavistuksen tehokkaampia, tarkoittaa kova purkutahti myös lainamäärän voimakasta kasvua jolloin myös korkoriski kasvaa merkittävästi.

 • Miten näitä sitten on edistetty?

  Tässä on muutama esimerkki siitä miten asioita on edistetty.

 • Ehdoton ei ruuhkamaksuille: Olen kategorisesti vastustanut ruuhkamaksuja päätöksenteon eri vaiheissa keskusteluissa, ja ollut osana päättämässä myös Uudenmaan Yrittäjien kantaa varapuheenjohtajana.

 • Riittävät pysäköintimitoitukset myös keskustan asunnoille: Olen toistuvasti osana päätöksentekoa tuonut esiin, että paikkoja täytyy olla riittävästi. Soisin keskustaan rakennettavan myös enemmän perheille suunnattuja asuntoja. Autot eivät katoa mihinkään, vaan paikkojen puuttuessa ne pysäköidään teiden varsille. Myös sähköautojen tulo pitää huomioida - latausinfraa on hyvin vaikea ja kallis vetää teiden varsille, eivätkä autot ole käyttövoiman muutoksesta huolimatta häviämässä mihinkään maassa, jossa etäisyydet ovat pitkiä, ja tehokkaan joukkoliikenteen järjestäminen kustannustehokkaasti siten erittäin haastavaa.

 • Yritykset ja elinkeinot ovat hyvinvoivan kaupungin perusta: Olen lukuisissa päätöksissä kuten kilpailutuksissa ja hankinnoissa puolustanut pienyrittäjiä, tuonut esiin monimuotoiset toimitila- ja tonttitarjonnan tärkeyttä, sekä muunmuassa puhunut parkkipaikkojen ja asiakasvirtojen puolesta.

 • Kestävä investointitaso: Valtuusto hyväksyi minun ja koko Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteesta ponnen, jossa investoinneissa tuodaan myös kaupungin taloudellisen kantokyvyn kannalta kestävä vaihtoehto. Voimme siten arvojemme mukaisesti päättää otammeko velkaa, vai hankimmeko sen mihin meillä on varaa.

 • Ei pureta kaikkea - case Oinaskadun koulu ja Lampaanpolskan sekä Pesäpuun päiväkodit: Tein kaupunginhallituksessa ehdotuksen, jossa vaihtoehto koulun korjaaminen kouluksi ja päiväkotien päiväkodeiksi olisi selvitetty virkamiestyönä, ja Vihtakadun modulikoulu olisi siirretty Ainola-Lepola akselille. Vaihtoehto olisi ollut noin viisi miljoonaa edullisempi, mutta ei saanut enemmistön kannatusta.

 • Järkevä taloudenpito ja kulut kuriin: Hallituksessa olen kannattanut esimerkiksi vaihtoehtoisen veronkorotukset välttävän budjetin luonnostelua, ja äänestänyt kategorisesti kaupungin kulutasoa merkittävästi nostavia hankkeita vastaan (esimerkiksi HSL tai Apotti). HSL olisi epäreilu tulonsiirto, ja maksaisi sen lisäksi järvenpääläisille veronmaksajille noin 2M€ (päätöksentekohetkellä, nyt luku on noin 4M€). Keusotessa puolestaan pitää lähteä perusasioista ja tehdä ne ensin hyvin, ennen kuin voidaan siunata 120M€ investointi erityisesti tässä epävarmassa soten tulevaisuudessa.

 • Numeroni Järvenpään äänestysalueella on 113. Yksi, yksi, kolme..

  Jäikö kysyttävää? Haluatko kommentoida?

  Ota yhteyttä! Keskustelen mielelläni teemoistani, ja vastaan myös kysymyksiin mikäli jokin askarruttaa. Voit laittaa viestiä alla olevalla lomakkeella, olla yhteydessä sähköpostitse ville@race.fi, tai puhelimitse 040-7700740.

  Minusta sanottua

  Lue tästä, mitä mm. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen, tai kauppaneuvos Rantalainen kirjoittavat:
  Suosittelijat ja Willemistä sanottua